1800-226-600

טפסים להורדה

לפניכם מספר טפסים חשובים שקיבצנו עבורכם ועבור יקיריכם. לחצו על הטופס הרצוי ולאחר מכן הטופס יפתח באופן אוטומטי על המסך. עקבו אחר הפרטים בדיקדוק ומלאו את הפרטים בקפידה.
ניתן לפנות אלינו לעזרה ושאלות לגבי אופן מילוי הטפסים דרך פרטי צור הקשר באתר.

שימו לב *
(לצפיה יש צורך בתוכנת Acrobat במידה ואין ברשותכם את התוכנה, לחצו על הצלמית להתקנה acrobat_logo )

butoon1  טופס בקשה לבדיקה  של זכאות לגמלת סיעוד

butoon1  טופס בקשה לבדיקה מחודשת של זכאות לגמלת סיעוד עקב החמרה

butoon1  תשלום מקוון – אגרת עובד זר/מבחן תלות

butoon1  טופס בקשה להיתר העסקת עובד זר בסיעוד

butoon1 טופס בקשה לביצוע מבחן תלות למבקשים שאינם זכאים לחוק סיעוד

butoon1   בקשה להקפאת היתר העסקה עובד זר

butoon1  בקשה לביטול הקפאת היתר העסקה עובד זר

butoon1  קריטריונים לקבלת היתר העסקה לעובד זר