שאלות ותשובות / מי זכאי לטיפול סיעודי בבית

הקריטריון מי זכאי נקבע ע"י הביטוח לאומי.