1800-226-600

מטפלים סיעודים

לטיפולית מצבה של מאות מטפלים סיעודיים,

בחירת המטפל הסיעודי המתאים ביותר מושתת על שנים של ניסיון של הצוות הניהולי של החברה.

טיפולית מקיימת קורסי הדרכה INHOUSE , על פי תוכנית המאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לטיפולית מטפלים/ות מנוסים לטיפול אישי בבית מהארץ ומח"ול.